Illustrasjon av ferjekai i Kjørsvikbugen

Ønsker pilotprosjekt for flytende ferjekai

Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok at det skal arbeides videre med å etablere et pilotprosjekt for flytende ferjekai i et nytt ferjesamband mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra.

Det skjedde da de vedtok økonomiplan for 2023-2026. Forutsatt at Trøndelag fylkeskommune også går inn med midler i prosjektet, skal Møre og Romsdal samordne avsetting av investeringsmidler til kaia i Kjørsvikbugen (Aure).

Vedtaket er en oppfølging av fylkestingets vedtak om investeringsprogram for fylkesveger fra juni-2022:

Ny ferjekai Kjørsvikbugen, som en innovativ anskaffelse på flytende kai: 15 mill. kroner i 2023; 50 mill. kroner i 2024, under forutsetning av at Trøndelag fylkeskommune etablerer kai i Laksåvika og at fylkeskommunene og kommunene Hitra og Aure går sammen om å opprette ferjesambandet. Formålet er også å se om en kan redusere investeringskostnaden på andre kaier.

Trøndelag fylkeskommune vurderer om det nye ferjesambandet kan være beredskapssamband for øyene, og har et pågående utviklings- og innovasjonsprosjekt der de ser på hvordan innovative løsninger kan løse dette på en god måte. I en beredskapssituasjon vil det bli langst større trafikk med behov for større ferjer. Utviklings- og innovasjonsprosjektet skal være avsluttet i august-2023.

Fylkestingets behandling av økonomiplan for 2023-2026

Investeringsprogram for fylkesvegar

0