Nordre Nordmøre Bru og Tunnelselskap

Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap AS (NNBT) er et samarbeid mellom kommunene Aure, Kristiansund og Smøla, og ble stiftet i 2007

Ikon vei med sving

Vårt formål

Selskapets formål er å realisere bru og tunnelprosjekter på nordre Nordmøre, gjennom felles finansiering og gjennomføring av en felles ferge-, bru og tunnelstrategi.

Olav Ellevset står for daglig ledelse av selskapet. Kristiansund og Nordmøre Næringsforum leverer administrative tjenester.

Styret

Styret

  • Iver Nordseth, styreleder

  • Hanne Berit Brekken, ordfører i Aure

  • Kjell Neergaard, ordfører i Kristiansund

  • Svein Roksvåg, ordfører i Smøla

  • Karin Torset, representant for næringslivet

Eiere

Aure kommune logo Smøla kommune logo Kristiansund kommune logo