Kryssing av Talgsjøen

Kryssingen av Talgsjøen er den siste brikken i en ferjefri, ytre kystvei mellom Nordmøre og Trondheim og vil få stor betydning for utviklingen på Ytre Nordmøre.

Ikon, bru

Ferjefri ytre kystvei

Ferjefri kryssing av Talgsjøen åpner for et større, felles bo- og arbeidsmarked og er viktig for videreutviklingen av samarbeidet mellom Nordmøre og trøndelagskommunene Hitra, Frøya og Heim. Reisetiden fra Aure til Kristiansund blir betydelig redusert. 

Felles for alle kommunene i regionen er at det er stor verdiskaping gjennom havbruks- og fiskerinæringen, olje- og gassvirksomhet og annen næringsvirksomhet.

Ulike løsninger for fjordkryssing

Siden Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap AS (NNBT) ble stiftet i 2007, er det jobbet med flere alternativ for ferjefri kryssing av Talgsjøen:

Ulike løsninger for fjordkryssing

  • Undersjøisk tunnel mellom Golma på Tustna og Kvernberget i Kristiansund, 10-11 km Måtte ned på ca. 340 meter under havet. Ville fått 8 prosent stigning for å kunne knytte tunnelen til vegnettet ved Kvernberget i Kristiansund.

  • Undersjøisk tunnel på ca. 14 km. Måtte ned på ca. 170 meter under havet, og dermed få 4-5 prosent stigning.

  • Hengebru/flytebru Hengebru med to hovedspenn på 1500 meter + en flytebru på 3200 meter mellom Golma på Tustna og Ørnberget i Kristiansund.

Konsulentselskapet Dr. Techn. Olav Olsen vurderer flytebruløsningen til å være den rimeligste løsningen. For å få mer kunnskap om denne løsningen er det allerede gjennomført matematiske simuleringer av bølger, strøm og vind for Talgsjøen. Vinteren 2023 blir det gjort reelle målinger på Talgsjøen. Resultatene fra undersøkelsene vil gi et bedre grunnlag for å vurdere teknisk konsept, inkludert fortøyningssystemet til bunnen for flytebrua, og kostnader.

Ikon, båt

Ferje til Hitra

Midt-Norsk ferjeallianse (MINOFAS), som eies av kommunene Aure, Smøla, Kristiansund, Hitra, Frøya, Heim og Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, jobber for å etablere et ferjesamband mellom Aure og Hitra. Sammen med ferjefri kryssing av Talgsjøen og Edøyfjorden, vil sambandet knytte hele regionen sammen og øke attraktiviteten innenfor næringsutvikling og bosetting.