Rambølls logo

Vurderer alternativ for å kople Smøla-tunnel til dagens veier

Konsulentselskapet Rambøll AS skal gjennomføre en oversiktsstudie av hvordan en undersjøisk tunnel fra Smøla til Aure kan knyttes til dagens veinett.

Oversiktsstudien er basert på resultatene av de lettseismiske/akustiske undersøkelsene Geo Physix AS gjorde av bunnforholdene i Edøyfjorden på oppdrag fra Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap i 2022.

Løsningene som blir skissert fra Rambøll kan danne grunnlag for kommunedelplaner, som er neste trinn i planprosessen, dersom Aure og Smøla kommune ønsker det.

0