Hav

Kan Talgsjøen krysses med hengebru og flytebru?

Konsulentselskapet Dr. Techn. Olav Olsen vurderer en kombinasjon av flytebru og hengebru til å være den rimeligste løsningen for en ferjefri kryssing av Talgsjøen.

Siden Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap ble stiftet i 2007, har det vært jobbet med ulike alternativ for ferjefri kryssing av Talgsjøen:

  • Undersjøisk tunnel mellom Golma på Tustna og Kvernberget i Kristiansund, 10-11 km. Måtte ned på ca. 340 meter under havet og ville fått 8 prosent stigning.
  • Undersjøisk tunnel, ca. 14 km. Måtte ned på ca. 170 meter under havet for å få 4-5 prosent stigning.
  • Hengebru/flytebru: Hengebru på 1500 meter + flytebru på 3200 meter mellom Golma på Tustna og Ørnberget i Kristiansund.

For å få mer kunnskap om hengebru/flytebru er det allerede gjennomført matematiske simuleringer av bølger, strøm og vind. Vinteren 2023 blir det gjort reelle målinger på Talgsjøen. Resultatene fra undersøkelsene vil gi et bedre grunnlag for å vurdere teknisk konsept, inkludert fortøyningssystemet til bunnen for flytebrua, og kostnader.

0